زنجیره سریال فرهنگ مستند نمایش اردبیل

زنجیره: سریال فرهنگ مستند نمایش اردبیل برنامه اردبیل جدول پخش

راز زنده ماندن این مرد چیست؟ ، مرتاض هندی که فقط هوا می‌خورد

به گزارش برترین هاف پراهلاد جانی، مرتاض هندی که ادعا می کرد هفتاد سال است نه چیزی خورده و نه چیزی آشامیده است مورد آزمایش متخصصان هندی قرار داده ش..

ادامه مطلب