زنجیره سریال فرهنگ مستند نمایش اردبیل

زنجیره: سریال فرهنگ مستند نمایش اردبیل برنامه اردبیل جدول پخش

گت بلاگز اخبار گوناگون کوچکترین جانورشناس دنیا فقط ۹ سال دارد!

او در رؤیاهایش می خواست کوچکترین خشک کننده ی حیوانات باشد, طولی نکشید که این رؤیاها به واقعیّت تبدیل شد. (آنجوس لاتیمر) نه ساله بعد از تماشای مادرش که در زمینه

کوچکترین جانورشناس دنیا فقط ۹ سال دارد!

کوچکترین جانورشناس دنیا فقط ۹ سال دارد!

عبارات مهم : فرزند

او در رؤیاهایش می خواست کوچکترین خشک کننده ی حیوانات باشد, طولی نکشید که این رؤیاها به واقعیّت تبدیل شد. (آنجوس لاتیمر) نه ساله بعد از تماشای مادرش که در زمینه ی تاکسیدرمی حیوانات فعالیت می کند علاقه و علاقه اش به اینکار زیاد شد.

کوچکترین جانورشناس دنیا فقط ۹ سال دارد!

کیت مادر او می گوید: هر لحظه فکر می کردم او با بقیه فرزند هایم تفاوت دارد, به عنوان نمونه او تمایلی به فوتبال بازی کردن و یا بازی با فرزند های دیگر نداشت, در عوض دوست داشت به موزه برود…آنجوس هنگامی که سه ساله بود در کارگاه به فعالیت های من نگاه می کرد. دیده بودم که چند تا مگس خشک شده است جمع کرده.. تعداد زیادی سوسک, سنگ و فسیل و… در اتاق خوابش حیوانات خاصی داشت.

آنجوس که به او (دیوید اتنبرو) ی کوچک هم می گویند آرزو دارد که دانشمند حشره شناس باشد. او عاشق دیوید اتنبرو جانور شناس معروف است و حتی جهت دیدار با او شش ساعت در دفتر کار او منتظر ماند.

او در رؤیاهایش می خواست کوچکترین خشک کننده ی حیوانات باشد, طولی نکشید که این رؤیاها به واقعیّت تبدیل شد. (آنجوس لاتیمر) نه ساله بعد از تماشای مادرش که در زمینه

لاتیمر قرار است در یوتیوب کانال مخصوصی را جهت معرفی حیوانات اهلی, حشرات و کلکسیون خود تخصیص داده شده است بدهد.

تابناک با تو

کوچکترین جانورشناس دنیا فقط ۹ سال دارد!

واژه های کلیدی: فرزند | فعالیت | حیوانات | اخبار گوناگون

کوچکترین جانورشناس دنیا فقط ۹ سال دارد!

کوچکترین جانورشناس دنیا فقط ۹ سال دارد!

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog