زنجیره سریال فرهنگ مستند نمایش اردبیل

زنجیره: سریال فرهنگ مستند نمایش اردبیل برنامه اردبیل جدول پخش

گت بلاگز اخبار پزشکی راهکاری طلایی جهت سفید شدن دندان‌ها

به گزارش گروه تحریریه سایت، جوش شیرین، کرفس، سیب، توت فرنگی، پوست پرتقال و برگ بو از جمله خواراکی هایی هستند که باعث سفید شدن دندان می شود.

راهکاری طلایی جهت سفید شدن دندان‌ها

راهکاری طلایی جهت سفید شدن دندان ها

عبارات مهم : دندان

با خوردن بعضی از خوراکی ها دندان هایتان سفید می شود.

به گزارش گروه تحریریه سایت، جوش شیرین، کرفس، سیب، توت فرنگی، پوست پرتقال و برگ بو از جمله خواراکی هایی هستند که باعث سفید شدن دندان می شود.

راهکاری طلایی جهت سفید شدن دندان‌ها

به چه طریق باید مصرف شوند؟

1) جوش شیرین را به مسواک بزنید و دندانهایتان را مسواک کنید، بعد از زدن به دندان هایتان به صورت فوق العاده سفید می شوند و لبخندی قشنگ را تجربه خواهید کرد.

2) خوردن کرفس و سیب می تواند به عنوان یک مسواک طبیعی و بدون ضرر، دندان ها را تمیز و سفید کند.

به گزارش گروه تحریریه سایت، جوش شیرین، کرفس، سیب، توت فرنگی، پوست پرتقال و برگ بو از جمله خواراکی هایی هستند که باعث سفید شدن دندان می شود.

3) توت فرنگی بخورید؛ این میوه خوشمزه و پرطرفدار تابستانی به علت اینکه حاوی ماده ای موسوم به اسید مالیک است درسفید کردن دندانها نقش مؤثری دارد. جهت بهره مند شدن زیاد از این خاصیت توت فرنگی هفته یکبار دستورالعمل زیر را انجام دهید:

ابتدا یک عدد توت فرنگی را با یک قاشق غذاخوری جوش شیرین ترکیب کنید تا یک خمیر قرمز رنگ حاصل شود. این خمیر را روی مسواک قرار داده و آن را مدت 5 دقیقه روی دندانهایتان بگذارید.

برای جلوگیری از پوسیدگی دندانها بعد از 5 دقیقه با یک مسواک استاندارد، دندانهایتان را بشویید تا هرگونه قندطبیعی از روی دندانهایتان پاک شود.

راهکاری طلایی جهت سفید شدن دندان‌ها

4) استفاده از پوست پرتقال و برگهای درخت برگ بو؛ این دو سفید کننده طبیعی دندانها که غیر معمول تر از بقیه موارد هستند می توانند رسوبات روی دندانها را تاحد زیادی برطرف کرده و دندانها را درخشان تر کنند .

شما می توانید به نوبت هر یک از آنها را به طور خشک یا به صورت پودر ترکیبی با یکدیگر روی دندانها بگذارید.

به گزارش گروه تحریریه سایت، جوش شیرین، کرفس، سیب، توت فرنگی، پوست پرتقال و برگ بو از جمله خواراکی هایی هستند که باعث سفید شدن دندان می شود.

جوش شیرین، کرفس، سیب، توت فرنگی، پوست پرتقال و برگ بو از جمله خواراکی هایی هستند که باعث سفید شدن دندان می شود.

به چه طریق باید مصرف شوند؟

راهکاری طلایی جهت سفید شدن دندان‌ها

1) جوش شیرین را به مسواک بزنید و دندانهایتان را مسواک کنید، بعد از زدن به دندان هایتان به صورت فوق العاده سفید می شوند و لبخندی قشنگ را تجربه خواهید کرد.

2) خوردن کرفس و سیب می تواند به عنوان یک مسواک طبیعی و بدون ضرر، دندان ها را تمیز و سفید کند.

3) توت فرنگی بخورید؛ این میوه خوشمزه و پرطرفدار تابستانی به علت اینکه حاوی ماده ای موسوم به اسید مالیک است در سفید کردن دندانها نقش مؤثری دارد. جهت بهره مند شدن زیاد از این خاصیت توت فرنگی هفته یکبار دستورالعمل زیر را انجام دهید:

ابتدا یک عدد توت فرنگی را با یک قاشق غذاخوری جوش شیرین ترکیب کنید تا یک خمیر قرمز رنگ حاصل شود. این خمیر را روی مسواک قرار داده و آن را مدت 5 دقیقه روی دندانهایتان بگذارید.

برای جلوگیری از پوسیدگی دندانها بعد از 5 دقیقه با یک مسواک استاندارد، دندانهایتان را بشویید تا هرگونه قند طبیعی از روی دندانهایتان پاک شود.

4) استفاده از پوست پرتقال و برگهای درخت برگ بو؛ این دو سفید کننده طبیعی دندانها که غیر معمول تر از بقیه موارد هستند می توانند رسوبات روی دندانها را تاحد زیادی برطرف کرده و دندانها را درخشان تر کنند .

شما می توانید به نوبت هر یک از آنها را به طور خشک یا به صورت پودر ترکیبی با یکدیگر روی دندانها بگذارید.

واژه های کلیدی: دندان | طبیعی | فرنگی | مسواک | پرتقال | توت فرنگی | جوش شیرین | توت فرنگی | پوسیدگی دندان | سفید کردن دندان

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog