زنجیره سریال فرهنگ مستند نمایش اردبیل

زنجیره: سریال فرهنگ مستند نمایش اردبیل برنامه اردبیل جدول پخش

گت بلاگز اخبار حوادث حکم قاضی جهت هزار و پانصد ساعت طبابت رایگان یک دکتر

یک قاضی دادگستری، دکتر متهم به قصور در انجام وظیفه پزشکی را به ارائه خدمات عمومی رایگان به مدت هزار و پانصد ساعت در بیمارستان‌های شهرستان‌های چاراویماق، ورزقان

حکم قاضی جهت هزار و پانصد ساعت طبابت رایگان یک دکتر

حکم قاضی جهت هزار و پانصد ساعت طبابت رایگان یک پزشک

عبارات مهم : رایگان

یک قاضی دادگستری، دکتر متهم به قصور در انجام وظیفه پزشکی را به ارائه خدمات عمومی رایگان به مدت هزار و پانصد ساعت در بیمارستان های شهرستان های چاراویماق، ورزقان و خداآفرین مکلف کرد.

به گزارش میزان، یک قاضی دادگستری، دکتر متهم به قصور در انجام وظیفه پزشکی را به ارائه خدمات عمومی رایگان به مدت هزار و پانصد ساعت در بیمارستان های شهرستان های چاراویماق، ورزقان و خداآفرین مکلف کرد.

حسین محمدزاده آلمالو مدیر شعبه ۱۱۶ دادگاه کیفری ۲ تبریز دکتر متهم به قصور در انجام وظیفه پزشکی را علاوه بر پرداخت دیه به خانواده بیمار، به ارائه خدمات عمومی رایگان به مدت هزار و پانصد ساعت در بیمارستان های شهرستان های چاراویماق، ورزقان و خداآفرین زیر نظر معاونت بهداشت و درمان شهرستان های مذکور به جایگزینی از دو سال حبس تعزیری مکلف کرد.

حکم قاضی جهت هزار و پانصد ساعت طبابت رایگان یک دکتر

واژه های کلیدی: رایگان | بیمارستان | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog