زنجیره سریال فرهنگ مستند نمایش اردبیل

زنجیره: سریال فرهنگ مستند نمایش اردبیل برنامه اردبیل جدول پخش

گت بلاگز اخبار اجتماعی دائما حالی به حالی می‌شوم!

“هادی عامل” که لب وا می کند بی اختیار/ ضمن آنالیز من حالی به حالی می شوم/ بگذریم از صوت “دلکش”، پیش می آید که از/ نغمه “گلریز” من حالی به حالی می شوم…

دائما حالی به حالی می‌شوم!

دائما حالی به حالی می شوم!

عبارات مهم : ایران

“هادی عامل” که لب وا می کند بی اختیار/ ضمن آنالیز من حالی به حالی می شوم/ بگذریم از صوت “دلکش”، پیش می آید که از/ نغمه “گلریز” من حالی به حالی می شوم…

دائما حالی به حالی می‌شوم!

به بهانه اعتراض هایی که به مراسم خوش حالی شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران به مناسبت روز مادر شده است است !

دائما یک ریز من حالی به حالی می شوم

چون که با هر چیز من حالی به حالی می شوم

“هادی عامل” که لب وا می کند بی اختیار/ ضمن آنالیز من حالی به حالی می شوم/ بگذریم از صوت “دلکش”، پیش می آید که از/ نغمه “گلریز” من حالی به حالی می شوم…

چیز بسیار است تا حال مرا دیگر کند

گرچه با ناچیز من حالی به حالی می شوم

هیچ فرقی هم ندارد، فرزند باشد یا بزرگ

چون که هستم چیز من حالی به حالی می شوم

در مراسم های رقص و مراسم خوش حالی و خوش حالی که نگو!

دائما حالی به حالی می‌شوم!

در مصیبت نیز من حالی به حالی می شوم

در خیابانهای پایتخت کشور عزیزمان ایران بی خود از خود می شوم

وه چه شورانگیز من حالی به حالی می شوم

“هادی عامل” که لب وا می کند بی اختیار/ ضمن آنالیز من حالی به حالی می شوم/ بگذریم از صوت “دلکش”، پیش می آید که از/ نغمه “گلریز” من حالی به حالی می شوم…

می روم تا روستا، که اندکی بهتر شوم

بر سر جالیز من حالی به حالی می شوم

در کنار اختر و گلناز و پروین و زری

دائما حالی به حالی می‌شوم!

یا که روح انگیز، من حالی به حالی می شوم

“سوفیا لورن”، “جنیفر” یا که “کیم کارداشیان”

مثل یک “چنگیز” من حالی به حالی می شوم

سایزهای متفاوت هم که شده است عین بلا

با درشت و ریز من حالی به حالی می شوم

حالت ساکن برایم آنچنان مطلوب نیست

حین جست و خیز من حالی به حالی می شوم

حرف شیرین را نزن، چون می شود گه گاه از

شیهیه “شبدیز” من حالی به حالی می شوم!

در مطب نزد طبیب مهربان، ناخواسته

لحظه تجویز من حالی به حالی می شوم

“هادی عامل” که لب وا می کند بی اختیار

ضمن آنالیز من حالی به حالی می شوم

بگذریم از صوت “دلکش”، پیش می آید که از

نغمه “گلریز” من حالی به حالی می شوم

در حیاط منزل همسایه، یا که اکثرا

داخل دهلیز من حالی به حالی می شوم

گفت که اینگونه ای؟! گفتم نمی دانی مگر؟!

نیست چون پرهیز من حالی به حالی می شوم

خبرآنلاین /مجید مرسلی

واژه های کلیدی: ایران | مراسم ها | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog