زنجیره سریال فرهنگ مستند نمایش اردبیل

زنجیره: سریال فرهنگ مستند نمایش اردبیل برنامه اردبیل جدول پخش

گت بلاگز اخبار اجتماعی آخرین اوضاع دریافت گواهینامه رانندگی به وسیله مشمولان غایب

رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستادکل نیروهای مسلح در مورد آخرین اوضاع معافیت و کسر خدمت ایثارگران و دریافت گواهینامه به وسیله مشمولان غایب توضیحاتی داد.

آخرین اوضاع دریافت گواهینامه رانندگی به وسیله مشمولان غایب

آخرین اوضاع دریافت گواهینامه رانندگی به وسیله مشمولان غایب

عبارات مهم : آخرین

رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستادکل نیروهای مسلح در مورد آخرین اوضاع معافیت و کسر خدمت ایثارگران و دریافت گواهینامه به وسیله مشمولان غایب توضیحاتی داد.

به گزارش مهر، سردار موسی کمالی، در مورد وقت اجرای مصوبه دریافت گواهینامه به وسیله مشمولان غایب گفت: با وجود اینکه ستادکل موافقت خود را با این عنوان اعلام کرده ولی هنوز این امر اجرایی نشده است.

وی تاکید کرد: بزودی زمان، نحوه و شرح چگونگی دریافت گواهینامه رانندگی به وسیله مشمولان غایب اعلام می شود.

رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستادکل نیروهای مسلح در مورد وقت اجرای مصوبه معافیت و کسر خدمت سربازی فرزندان ایثارگران افزود: در مورد این مصوبه نیز بزودی زمان، نحوه و شرح چگونگی اجرا اعلام می شود.

وی گفت: سربازان و مشمولان غایب اگر خدا بخواهد تا اواسط آبان صبر کنند تا این موارد آماده و ابلاغ شود.

آخرین اوضاع دریافت گواهینامه رانندگی به وسیله مشمولان غایب

واژه های کلیدی: آخرین | دریافت | رانندگی | گواهینامه | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog